ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ړ ی ړ
ې ځ
ې
ګ
ښ
ېۍ
ږ ې
ښې ګې
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .