ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ی ګ

ې ی
ې څ ΁
ې ټ ی ې
ټ ړ ΁
ځ
Ԙی ΁
ګڼ ګ ې
΁
΁ ی ی
څ ΁
ی : څګ ې ړی ګې
ې ړ ΁
"ښ" "" ځ ې
یې ی ј ΁
ی ی ی
څګ ی ΁
ǁی ډ ی
ییږ ΁
΁ ی
ی ΁
ی ییږ
ې یړ ΁
ی ې یې
ی یږ ی ΁
ې ږ ی
څی ې ΁
ګ ی ی
΁
ې ј ې ј ښ ی
ی ΁
ی ې ی ډ
ی ی ی ΁

16.02.05
Gotenburg

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .