ښ ()

  ړۍ ڼ

 
: ګې ې ېږ...  ی

ی څ
ځی ځ ې ΁ ځ ǁې ځ

 

...
:
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .