ې ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 
ښ

ږ ښ
ښ

ښ
΁ ې ښ

ګړ ګ
ې ښ

ې
ښ

ښځ ΁ ټې
ώ ټ ی ښ

ې ښی ې
ښ

ې ǘ ې ېی
ګ ښ

ې ړ () ښې
ټۍ ښ

  ې ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .