ښ "ځڼ"

  ړۍ ڼ

Home

 
ې ې

ې ې


ې


ې ړ ې ړ
ړ ړ

јې ې ې ړ
ړۍ

ی ې ې ې ړ
ړ ې

''ې ې''
( ۱ ) 
ړ

ې ې ړ
Ӂړې ګ

!
ښ ګډ ړ

ډ ښ ښ ښږ
ځڼ塁ېږ
-------------------------------
(۱) : ډ ې ې ې ΁ې ځې ې

  ښ "ځڼ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .