ې ږ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

څ ې ښږ
ګ ښږ
 
ې
ښږ
 
ې ګ ې
Ӂې ښږ
 
ڼګ ړ
ګړ ښږ

Ӂ ې ګ ګ
ې ښږ

ې ږ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .