ې ږ ""

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ګ ېې
ې ګ

ې
: ې ...
: څ ...
: ԁ...
: ې ټې ...
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .