ښ ګ "ې"

  ړۍ ڼ

Home

 ې ې ځېی
ېی

ې ې ړې
ی ی

څښ
څګ ې ږ ی

ړ ړ
ېړۍ ې ی

څې ې ډې ړ ې
! ې ېی

ې ې ې ی
ې јېی

ې ې ј
ېی

ځ
ځ ې ې ټۍ

ځ ΁ ڼې ږې  ږې
ې " ې"  ی

ښ ګ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .