ښ (څ )

  ړۍ ڼ

 

              

ټ ې ې ې ې
ځ ګ ې с
ې ۍ ټېټ ګ
ړ ټ с
ډې ې ځ ې ې ې
ګې ې ېښۍ ډ с
ښې ې څ ρ
ښ ې Ϙ с
 


 

ښ (څ )

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .