ښ "" 

  ړۍ ڼ

 

ύ  ېګ ڼ  
      ڼ

ې ې ګ ی ۀ
ښې ې ګ ڼ

      ې  ۀ   ې
ښ  ړ   ڼ  

΁ ښې ۀ  ڼ ʁ ړ
 ږ      ڼ

ې  ې ډ  
ښې ې ښ ڼ

ړې  ډ  ګ  ې ""   
ﻻ ښې ې  ګ     ڼ  
 

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .