ړۍ ڼ

  ښ     " "
 ΁
څ ړ

ړ ώ څ

ډ
ڼ ځ
ټ ښ
ټ
ړ
څ
څ ښ
э ړ ډږ
ګږ ټ
ښ
څ څ ړ
ږ ګ څ
ی ښ
څ ی
ړی с Ϙ ښ
() ړ ړی
ړ ړی


 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .