ښ "Ӂې"

  ړۍ ڼ

Home

 
 

 

ډې ګی ې ېږ
ې ګ ǁې ړ

 

: ې ....
: ې...
: ې ...
 
 
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .