ښ "Ӂې"

  ړۍ ڼ

Home

 ې ې ګې ړې
ځ ΁ ګې ړې

ې ګې ړ
ږ ې ګې ړې

ګ ېږ ې ې ېږ
ړ ې ګې ړې

ړ ې јړ
ې ګې ړې

Ӂې ړ ګ ډې ېږ
ړ ېې ګې ړې

  ښ "Ӂې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .