ښ ""

  ړۍ ڼ

 

ځ

ې ې ځ ځ
څګ ځ

ې
΁ې ځ

څ
ځ

ې ΁
ګ ځ

ګ څ ړ
څ ې ځ

څ ځ
ې ځ

ځ
ځ

ԁ ړ ې Ӂ ې
ګ ځ

ې ځ
ې ځ

ԁې ې ړ
ګې ǡ ګې ځ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .