ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

!!!

ې ټ ې ې یې
ګ ګ ې ې یې

ې څۍ ې ǁی ی ښ ې
ې ې ی ې ې یې

ږ ј ښ ې ې
ې ې ې یې

ګ ړ ی ې ې ی
ډی ې ړ ړ ې ې یې

ې یړې э ې ی
ې ې یې

Ԙ ې ټ ګځ ј ی
یې ټ ړې ې ې یې

ګ ј ې ې یې
ې ی ی ې ې یې

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .