ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ی
یړ یګ ی

ی ی!
Ә ښ ی

یڅ ګیјړ ښې
یǘ ی

ې ڼې ړ
ې ګ ی

ی ۍ ټ ی
ې ی

ې ږ ڼ یځې
ېړې ټې ی

ې ی ې
ی ǘ ی

ګ ې ǁی ځ
ېی ܁ی ی ی

ې ǘږې ې
ܘټړ ټټ ی

ې
ګ ی

ګ ې ګ Ә ې
ې ی

یј ړ ګ ې ډ
ی ی

ړګ ړ
ی ܘ ی

ی ی ې ی ړ
ی

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .