ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

Home

 

ګ ې ې یی :ګ څګې ی څګ ی
ړ ړ ګۍ ګۍ څګ ی

ώ یځې ړ ښی
ی څګ ی

Ӂ یې
΁ ی ړی ړی څګ ی

ې ګ ې ڼ ړ
ی ې ی څګ ی

ی ښ ې ښې ې یې یې ې
ړګ ی ې څګ څګ ی

"ښ ی ! " ې ǘې
ی ړی څګ ی

ښܘ یܘ یګړی
ی ی ې ږ څګ ی

ګ ی ټۍ ې
ښ څګ ې

۱۱ / ۸ / ۹۸ ټ

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .