ړۍ ڼ

  ښ " "
 ی ې ټ ی
ی ی Ӂ ې ټ ی
 

΁ یې ΁ یې ګ ی
ی څ ې ټ ی
 

څې څې څ یې
ی ې ټ ی
 

ې ΁ ځ ܘ
ی ې ټ ی
 

ی ګیږ ګی ی ی ی ګ
څ ی ې ی ې ټ ی
 

یی ی
ښ ړ ې ټ ی
 

ګ ګ ې ΁ ړ
)ی ې ټ ی

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .