ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ی ې
ې ږ Ϙ
 
ړ ړ ځړ
Ԙ ܘ

ېږ ښ ې ې ې څ
ې ښ ډې ې
 
ځ ې ېې
ې

ۍ ښ ې ګړ
ې ښ ې ړ

ړی ې
ګ ځی ږې
 
ڼ ې څ ΁ ږی
ې ې ډې ځ
 
ړ ې څ
ې ܘ
 
! ی
ی Ǎې ډې ړ ܘ

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .