ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ډې ې ځ ګ ې
ګ ګ ګ ګې

ې ې ې ԁ ې ې ېې
ګ ګې

ې ښ ی څ ј
ېږ ې ګې

ې ې Ӂ ی ې
ې Ҙ ډ ګې
 
ې ځ
ېږ ړۍ ځ ګې

ې ډ ې ېږ
ې ګ ې
 

  ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .