ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 

ې ې

ې ې ګ ګ
ې ې
ړ ځ ǘړ
ې څ ې ې

--

ډ ړ ټ

ې ګځ
ړ

--

ړګ ړ
ې
ې ې ԁې ې
څ ې

--

ځ ې ړ
ې ېږ
څ ې ځ
ې ې ې ېږ

--

ې څ ېږ ې
ې ړ
ې ږ
ې ې

--

ې ډ
ۍ ږ څ
ېښې ې ړ ځ ځ
ړ ډ

--

ېښ ې ټ
ې ګ ې юې
ټ恘 ې
ګ ې

--


ې ې
ې ې ې
ځې

--

ې ګ
ږ ګ ړ
ږ ړ ګ ګ
ټ

--

ډ ړ ټ

ې ګځ
ړ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .