ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ړ ړ
Ӂږۍ ې ړ

ې څ ړ
ې ې ړ

ې ې ԁې ې ګ
ړ

Ǎۍ ړ
ړ

ǘ ګ
ړې ې ګ ړ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .