ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
 


 

ېږ ټ څ
ې ԁ ېږ ې څ

ۍ ځ ې
ېږ ې ښ ې څ

ږ јړې
ې ې ې ډ څ

ې ېږې ښ ې ې
ې ې ې څ

ړ ړ ېېږ
ې ې ې څ

ې ۍ ې
ې ې څ

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .