ړۍ ڼ

   ې " ۍ "
  

څګ ј
ېېږ ې ړ

ې څ ې ې ې
ې ې ړې

ې
ړ

Ӂږۍ ې ړ ې ړ


ې څ ې ې
ې

ԁ ږ څګ ېږ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .