د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

ښ "" ډ ې

""  ګ  ی ی ې ۱۳۲۸   ېښ ǘډ ۍ ګی ې ې ېږېی ی. ړ ې څ ټګ ې ړې ډې ښ ږ. ښ ې ی.

"" ډې ی ی. ΁ ې ې ې ړ ې ښ ڼ ې .

۱- ړۍ ټګ.
۲-
څ ټګ.
۳-
ې ی ټګ.
۴-
ی ټګ.
ې ې ې "" ې ې ټګې ǁ ې .

" څېې" څ

 

 

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .