د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 


ې ګې ږې

ې ګې ږې
ې

ږ          ې
ې ڼې

ڼ ګ 
ږ څ څې

ګ    ې  ړی
ې   ې  ې

ښ  
      ԁې

Ӂی     ې    
ږ     ړې  ې 

΁ې ې      
ې    ې 


 

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .