د ښاغلي رحمت شاه سائل  شعرونه

 د شعرونو لومړۍ پاڼه

کـــور

 

 

ګ   ړ
ې ې   ړ

څ ې ګې ی
ځ  ڼ ԁ  ړ

  ی ې ې
ښ ې ی ی ړ

ې ې ړ
ږ ړ

ې ی И ݘ
ې ګ ړ

څړ ی
ړ ړ
ې ړ ې ې ډی ړ

د ښاغلي رحمت شاه سائل شعرونه

د شعرونو لومړۍ پاڼه


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .