ښ ""

  ړۍ ڼ

Home

 


ې ې ی ې ی
ې ښ ېی ښ ې ی

ښ ړ јړ ې
ې ې ګې ډ ې

ډ
ګ ځ ټ ې

ډ с
ې څ ی

ځۍ ې ې ځ ΁
ړ ځ ږ ی ې

ېښ ی
ی ې

ڼ ۍ
ې ړ ې ې

ښ ""

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .