ښ

  ړۍ ڼ

 

 

څ

ې ͘
ې ې ͘ʡ јړ

ې ې ړ
ې ې Ӂې јړ

څ

ځی ې ې ډګ ځې
΁ ځې

ې ښ څګ ې
ی ې ړ ځې

څ

ј ې ځ ј
Ӂ ې Ӂ

ԁې
ې ړ ې ΁ ښǁј

  ښ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .