ښ " ې"

  ړۍ ڼ

Home

 
ړ ڼی

ǘ ډ ې ۍ ړ
ړ ڼی ۍ ړ

ېږې ښ ې
΁ څې ېږۍ ړ

ԁې ډ ې ګځې
ګۍ ړ

ې ګ
ԁ ԁېۍ ړ

ې ړی
ې ۍ ړ

ګځېږې ښې ښې ېې
ړګ ې ۍ ړ

ې Ϙ ј
ј ګۍ ړ

ښ
ځ ۍ ړ

ې ې ړې
ې ګۀ ګډډۍ ړ

  ښ " ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .