ړۍ ڼ

    ښ   " "
 ځ ځځی ړ
ډی ܁ ړ
 

ی ی ې ډ ی یړ
ی ی Θې یړ
 

ې ې ګې ی ې ی
څǁ ې ګ ې ی ړ
 

څ ګډګی ځ ې ې
ی ړی ړ
 

ېې ی ې ښ ی
ې ݘ ړ
 

ې څ܁ی ی ی
ډی ېټی ږ ې ړ
 

܁ ې ی ې ځی
ې ی ې ی ړ

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .