ښ "ګ"

  ړۍ ڼ

 ښ ړ
ې ې ړ

ې ځ
ې ښ ړ

څ ې
ې ې ې ړ

ې ړ
ې ټ ې ړ

ړ ې ږ
ګ ځ ړ

ړې ΁
ړګې ې ړ
 

ښ "ګ"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .