ښ ګ Ǎ  

  ړۍ ڼ

 

ښ

ڼ ې ې ې
ځ ې ې ې

څ ږ څ څ ې
ј ј ښ

ې ښ ې ې
ږ ې ړې

ǁ ښ ی
ې ې ګډډ ې

ې ځی ښ ې ځی ې ځی
ښ ټټې ټټې ې ј

ډډۍ ی څ
ې ې څ ې

ې ښې ې ې ی
ښ ې

ѡ ږی ې
ړ ړ ښ
 

ښ ګ Ǎ ()  

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .