ښ ګ Ǎ ()  

  ړۍ ڼ

 

 

ګ ې ګ ې
ړ ې ې ې ټ ې

 
ښ
ې 
څ ګ
ښ
ځ
...
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .