ښ " "

  ړۍ ڼ

 

ې
ږ
ډې
ј ړ
ګۍ ! ړ ј ړ
ړګ ې
ڼ ېښǿ ځ ې ېږ
ې
ځ ρ ګې
ګې ړې
ې ښ ې ې ې
ې ځ
ې ۍ ې
ځ


۲۰۰۵ ۱۵
ېښ

 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .