ښ " "

  ړۍ ڼ

 

΁ ړ ΁ ړ
ګ! ځ ړ
ې ې ړ ړ ې ې Ϙ ې
ې ې ې ړ
ې ړګټ ې
ېږ ې ېږ ښ ړ
ې ې
ې ړ
ځ ګ ې сې
ېږۍ ΁ ې ړ
ǁǘړ
ځ Ԙ ړ
ې ځ ې ǁې ې
ګ ګ ړ


۲۰۰۵  25
ېښ

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .