ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

 

ې ږ

  ړ ې ږږ

 

ԁ ې ې ې

 ې ښ ې ۍ ګږ

 

ې ړ ې ګځ

 څ ې   ګ ې ږ

 

ې

  ې ږ

 

ې ړ ړ ړ

 ګ ǡ ړ ځږ

 

ې ې ی

 ""   ږ

 

Ԙ

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .