ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 


 

ې
ړ ې э ځې ې
څې ԁې ې
ې ې ې ګ
ګړې ځ ې
ې ې ړ
ې ې ې ې
ј ړ ې ډ
ې ہ ې ګ ړې ې
() Ӂ
Ԙ_Ș

13/04/1989
 

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .