ښ ې ( )

  ړۍ ڼ

 

΁ ګ :

ږ ګګ

ږګګ ړېږ ړېږ
ږ ې ېږ
ې ږ ډ ښۍ Ә
ړ ې ښ ې ېې
ړ ΁ ې ښې ګې ې
ړ ې ځګې ړګې Ӂېې
ڼ ګ ΁ ې ښې

ګ ټټ ې ځګ ې
ې ړ
ږ ټ ځјړ
ړ ǁ ښې ې ګјړ
ې ې ې
ګې ڼ ښ ې

ې ې

30/4/2003
 

  ښ ې ()

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .