ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 Ǎۍ ې ی
ښ ǘ ې ی


څ څ ی

څ
ځ ځ ې ی

ځی څ ی
ږ ښی ې ی

ځی ړ ی
ځی ې ې ی .
 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .