ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 ی ی ې ی ټ یܘ ې ړی
ی И ې ی ګې ې ړی

ύǁېэ ۍ ې ې
څ ښ ی ی ې ې ړی

څ ی ځ ییې ړ
یې ږ  ی ې ړی

ې ښܘ ی ȿ
ǁ ی  ی ېې ړی

ږ ی ړې
ې ی ی ېې ې ړی.

 

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .