ړۍ ڼ

    ښ   " ј " 
 ړږ ې ѐې ړ
ې ږ ې ѐې ړ

ړی ې
ѐې ړ

ѐ ړ ړ
ې ړ ړ ѐې ړ

ښ څ ځ ې ږ ښ
ښ ې ې ѐې ړ

ې ѐې ړ ښ
ѐې ړ .

 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .