ښ ګ ی

  ړۍ ڼ

Home

 

 

ې ښ
ړ

ډې ړ
ې ګ ې

څ ټ ګ
څ ې ړ

ώ ټ
ې ې ې ځګ


ی ΁

ې ې ې ڼǘې
ګ

ګ ګ ګ
ګ ې ګ

ګ ښ ې ی
ښ ې

  ښ ګ ی

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .