ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

΁ ې

ږ
ږ ΁ ښې Ӂی ΁
**     **       **
ږ ΁ǘ ړ ǘ ځ څ ړی ی
ږ ΁ څ ړی ی
ږ ګ ړ څ ړی ی
ږ څ ړی ی
ږ ښ
ږ ΁ ښې Ӂی ΁
**      **      **
ږ ښې ګټ
ږ ې ګټ
ږ ګړ ګټ
ږ ښ ښې ګټ
ږ ΁ ګ
ږ ΁ ښې Ӂی ΁
**      **      **
څ ې ښ Ӂی ړ Ӂږ
څ ې ښ څې ړ ږ
ښ ږ
ښ ې  ځږ
ږ ړ
ږ ΁ ښې Ӂی ΁
**      **      **
ږ  
 ګ
ښ ځ ډېې ې
ځ ΁ǘ
ږ ګ  
ې ټ
ږ ΁ ښې Ӂی ΁

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .