ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ګ
ګې ڼۍ ډېې   ښ

ې
ې ښې ې ګ ې

ږ ې ښ
ј ې ښ ې ې ښ

ې ځ   ې ې
ړ ې ې ړې ې ې

Ӂ ډ ی
ګ ې ګې ې ې

ګ ӡ ʡ ǡ ې ګ
ې ښ ډ

  ې
ګې ې ګې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .