ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 

ې Ӂ ې ګ
ǁې ې

ښګې ύ ې ړګ ې ړې
ې Ԙ

  ړګی ې
΁ ږ  ې

ې ګ ې ې ړ ې
ږې ۍ ΁

ګ ρېښ ی ښ
ښ ړۀ ځ

ی ې ۀ
΁ ګ

ې ګ ې ټ ډ ډ ړ
  ې 
  ې

ښ "ې"

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .