ښ "ې"

  ړۍ ڼ

 
 

ښی ې

ږ ې ښ
ј ې ښ ې ې ښ

 

 
΁ ې
: ې Ӂی ...
: ړ ېی...
: ې ې ...
: ΁ ړ ...
: ...
: ږ ...
: ږ ...
: ړ ټټې ...
: ې ...
: ...
: ې ...
: ېی ...
 
 
 
 
 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .