ǁ

  ړۍ ڼ

 


ښ
 

ې څ ی
ی ύ ی

څ ښۍ ۍ ګډږۍ
څ څ ګ ی

ې ړ
ې ڼۍ ی

ې ΁ ګی
ی

څ
ې ی

ښ
ی ی ی 

  ǁ

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ
"ې" ې ډې ې .