ښ " "

  ړۍ ڼ

 ږې ې ګڼ
ړګ څ ې ڼ
ې ډ ړ
ې јڼ
ρې Ӂې ډ ې ګ јړ
Ӂ ګګ ڼ
ې ګ ګ ړ ې
ګ ﻻړ Șڼ
ړی ې ΁ې ښې ې
ږ ی ڼ
Әې ړې ټ ړ
ېږ ې ﻻړ Ӂ ڼ
 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .