ښ " "

  ړۍ ڼ

 


ړ څړ ې
ګ ېږې ځ ώ ې
ۍ څ ځې
ګړ ې ړ ې
ړ ګ ԁ ې јږ
Ӂ څې څګ ې
ݘ ې
ځ ې
ې ې ې ې ې
΁ ې ګ ې
 

ښ " "

ړۍ ڼ


 

ې ڼې эǁ ԁړ ګ ǁ څ ې ډډ !
  ""   ښ "ې" ې ډې ې .